bogaerts-optiek-wijchen-myopie-hfd-

Myopie-controle

Steeds meer kinderen worden bijziend oftewel myoop. Dit corrigeren we vaak met een bril met min-glazen. Verontrustend daarbij is dat ook steeds meer mensen hoog-myoop worden in de toekomst. Dit met sterktes boven -6.00. Bewezen uit onderzoeken is dat dit lijdt tot schade en slijtage van het netvlies op latere leeftijd en eventueel kan leiden tot complicaties. Bent u als ouder of beide ouders myoop of zelfs hoog-myoop, dan heeft uw kind een aanzienlijke kans dit ook te ontwikkelen.

Therapie tegen myopie

Er zijn meerdere factoren die dit proces van myopisatie beïnvloeden. Niet alleen erfelijkheid maar ook omgevingsfactoren zoals het gebruik van digitale apparaten en te weinig buiten spelen verhogen de kans op ontstaan en toename van myopie. Wat is er dan mooier dan dat we dit kunnen afremmen bij uw kind. In de toekomst zal hier steeds meer op ingespeeld worden door verschillende remmende therapieën. Dit kan zijn met advies over leefstijl, gebruik van nachtlenzen en/of atropine druppels. Deze laatste therapie wordt alleen toegepast bij de oogarts.

Nachtlenzen

Onze optometrist en contactlensspecialisten zijn zeer actief in het toepassen van nachtlenzen, omdat bewezen is dat dit een effectief remmende werking heeft op myopie. Het zal de myopietoename niet stopzetten maar wel remmen. Indien de toename sneller gaat dan gemiddeld zullen we u verwijzen naar een oogarts. Belangrijk is dat deze lenzen gedragen worden in de kinder- en tienerjaren om de groei te remmen. Daarnaast is het belangrijk om samen te kijken naar het leefpatroon van u kind.

Bent u geïnteresseerd dan kunnen we u daar alles over uitleggen. Onze jongste nachtlensdrager is 8 jaar!  Maak van te voren wel even een afspraak en geef aan dat het over myopie controle gaat, zodat de juiste persoon u te woord zal staan en kan kijken of uw kind wel geschikt is voor nachtlenzen.

Maak afspraak 


Top